Kotizacije

Vse cene so v evrih in ne vključujejo davka na dodano vrednost (stopnja DDV znaša 22%). Po oddaji spletne prijavnice in izvedenem plačilu boste prejeli račun.

Zgodnja prijava

do 15. 6. 2023

Redna prijava

od 16. 6. do 6. 11.

Pozna prijava

od 7. 11. 2023


Člani SDPG

ZGODNJA PRIJAVA

345 €

REDNA PRIJAVA

430 €

POZNA PRIJAVA

525 €


Mladi člani SDPGUpokojenci

ZGODNJA PRIJAVA

250 €

REDNA PRIJAVA

310 €

POZNA PRIJAVA

380 €


Nečlani

ZGODNJA PRIJAVA

405 €

REDNA PRIJAVA

510 €

POZNA PRIJAVA

620 €


Predavatelji

ZGODNJA PRIJAVA

250 €

REDNA PRIJAVA

310 €

POZNA PRIJAVA

380 €


Kotizacijski paket KONFERENCA vključuje:

 • udeležbo na delavnici o vzdrževanju železniške infrastrukture 15.11.2023
 • dva odmora s kavo, kosilo in večerjo 15.11.2023
 • udeležbo na vseh predavanjih v okviru konference 16.11.2023
 • zbornik predavanj
 • dva odmora s kavo in kosilo 16.11.2023
 • večerni družabni dogodek z večerjo 15.11 in 16.11.2023
 • udeležbo na strokovni ekskurziji 17.11.2023

Zgodnja prijava

do 15. 6. 2023

Redna prijava

od 16. 6. do 6. 11.

Pozna prijava

od 7. 11. 2023


Člani SDPG

ZGODNJA PRIJAVA

160 €

REDNA PRIJAVA

200 €

POZNA PRIJAVA

245 €


Mladi člani SDPGUpokojenci

ZGODNJA PRIJAVA

115 €

REDNA PRIJAVA

140 €

POZNA PRIJAVA

170 €


Nečlani

ZGODNJA PRIJAVA

190 €

REDNA PRIJAVA

240 €

POZNA PRIJAVA

290 €


Kotizacijski paket SREDA vključuje:

 • udeležbo na delavnici o vzdrževanju železniške infrastrukture 15.11.2023
 • dva odmora s kavo, kosilo in večerjo 15.11.2023

Zgodnja prijava

do 15. 6. 2023

Redna prijava

od 16. 6. do 6. 11.

Pozna prijava

od 7. 11. 2023


Člani SDPG

ZGODNJA PRIJAVA

185 €

REDNA PRIJAVA

230 €

POZNA PRIJAVA

280 €


Mladi člani SDPGUpokojenci

ZGODNJA PRIJAVA

135 €

REDNA PRIJAVA

170 €

POZNA PRIJAVA

210 €


Nečlani

ZGODNJA PRIJAVA

215 €

REDNA PRIJAVA

270 €

POZNA PRIJAVA

330 €


Predavatelji

ZGODNJA PRIJAVA

135 €

REDNA PRIJAVA

170 €

POZNA PRIJAVA

210 €


Kotizacijski paket ČETRTEK vključuje:

 • udeležbo na vseh predavanjih v okviru konference 16.11.2023
 • zbornik predavanj
 • dva odmora s kavo in kosilo 16.11.2023
 • večerni družabni dogodek z večerjo 16.11.2023
 • udeležbo na strokovni ekskurziji 17.11.2023

Študenti*

PRIJAVA

25 €


Kotizacijski paket ŠTUDENT vključuje:

 • udeležbo na vseh predavanjih v okviru konference 16.11.2023
 • zbornik predavanj
 • dva odmora s kavo in kosilo 16.11.2023
 • večerni družabni dogodek z večerjo 16.11.2023
 • udeležbo na strokovni ekskurziji 17.11.2023

*Za uveljavljanje popusta ob prijavi se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim ter magistrskim študentom.

Splošno

Organizator 14. mednarodne konference o predorih in podzemnih objektih (v nadaljevanju: konference) je Slovensko društvo za podzemne gradnje, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Soorganizator konference je podjetje Creative Pro Adriatic, Štihova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: soorganizator).

Vse informacije, ki jih udeleženec konference posreduje, prejme organizator. Organizator lahko posreduje podatke udeleženca soorganizatorju in preverjenim pogodbenim obdelovalcev, v kolikor je to potrebno za izvedbo konference.

Za osebne predmete, ki jih imajo udeleženci seboj, odgovarjajo udeleženci sami, organizator ne more prevzeti odgovornosti zanje.

Vprašanja v zvezi s konferenco lahko posredujete organizatorju na e-naslov info@ita-slovenia.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.


Prijave in odpovedi

Prijava na konferenco se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani conference.ita-slovenia.si/prijava. Z oddano prijavnico udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja na konferenci in se z njimi v celoti strinja.

Udeležba na konferenci je potrjena s strani organizatorja, ko prejme plačilo kotizacije. Za udeleženca je po oddaji prijavnice udeležba zavezujoča.

Organizator bo po prejeti prijavnici in plačilu kotizacije izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Zgodnja in standardna kotizacija se obračunata le v primeru, da organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje zgodnje prijave.

V primeru, da udeleženec kotizacijo plača na dan dogodka, mu račun za plačilo kotizacije izda soorganizator.

V primeru, da morate svojo udeležbo odpovedati, o tem pisno obvestite organizatorja na naslov info@ita-slovenia.si. Odpoved je možna le ob predložitvi zdravniškega potrdila. V ostalih primerih organizator ne vrača denarja oziroma je udeleženec obvezan plačati celotno kotizacijo.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine, datuma in lokacije konference ter do odpovedi konference, o čemer bo predhodno obvestil udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.


Varovanje podatkov

Osebni podatki, ki jih udeleženci podajo v prijavnici z namenom sodelovanja na konferenci, se obdelujejo in varujejo skladno s temi splošnimi pogoji, splošnimi akti organizatorja ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec organizatorju na podlagi podanega soglasja dovoljuje zbiranje, obdelovanje, hranjenje posredovanih osebnih podatkov z namenom izvedbe konference ter obveščanja o aktivnostih Slovenskega društva za podzemne gradnje. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke. Udeleženec ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico do ogleda, popravkov, spremembe ali posodobitve svojih osebnih podatkov v podatkovni bazi organizatorja.

Udeleženec organizatorju na podlagi podanega soglasja ob prijavi dovoljuje objavo fotografij in videoposnetkov. Udeleženec dovoljuje, da se ga med potekom vseh dogodkov konference fotografira in snema. Društvo ITA Slovenija lahko po lastni presoji uporabi fotografije in videoposnetke za namene promocije dejavnosti društva ter obveščanja članov in javnosti o dejavnostih društva, zlasti z objavo fotografij ali videoposnetkov na spletu, socialnih omrežjih (spletna stran, Facebook, LinkedIn idr.) in drugih sredstvih javnega obveščanja, bodisi samostojno ali kot del prispevka, reportaže in drugih oblik promocijskih gradiv.

Dodatne informacije:
E info@ita-slovenia.si
T +386 1 474 10 00